Patiënten met een chronische aandoening kunnen een huisapotheker kiezen. Die begeleidt hen bij hun medicatiegebruik door persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken. De patiënt betaalt niets voor deze dienstverlening. 

Als je langdurig geneesmiddelen gebruikt, kan je een huisapotheker kiezen. Je hebt er vooral baat bij als je dagelijks meerdere geneesmiddelen neemt.

Wat doet de huisapotheker?

 • Heeft een volledig zicht op je medicatie.  
 • Stelt een medicatieschema voor jou op.
 • Past bij iedere wijziging je medicatieschema aan. 
 • Garandeert jou een persoonlijke begeleiding. 
 • Werkt samen met je huisarts en andere zorgverstrekkers.
 • Treedt op als contactpersoon voor alle informatie over je medicatie.

Voordelen medicatieschema

 • Biedt een volledig en betrouwbaar overzicht van alle medicatie die je neemt, zowel voorgeschreven geneesmiddelen als zelfzorgmedicatie. 
 • Bevat alle nuttige informatie voor elk geneesmiddel zoals de dosering en het tijdstip van inname. 
 • Helpt je om je geneesmiddelen juist te nemen en de kwaliteit van de zorg verbeteren.
 • Kan door je huisapotheker worden gedeeld met de andere zorgverleners.

Wat te doen?

Onderteken een overeenkomst met de apotheker van je keuze. Die omvat een dubbele toestemming.

 • Toestemming om je gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen met andere zorgverleners.
 • Toestemming om toegang te hebben tot een volledig overzicht van je behandeling via je farmaceutisch dossier en dit dossier bij te houden.

Goed om te weten

 • Je kan steeds veranderen van huisapotheker en om in het even welke apotheek je medicatie blijven halen.
 • Je kan de overeenkomst met je thuisapotheker steeds beëindigen.

ZORGRELATIE MET KLANT

Wij spelen hiermee in op een maatschappelijke behoefte, zonder afbreuk te doen aan onze essentiële rol als zorgverstrekker in de eerste lijn.

De zorgrelatie met onze patiënt blijft behouden en wordt zelfs nog uitgediept, zodat u als patiënt voor uw geneesmiddelengebruik en uw gezondheid kan blijven rekenen op het advies van – en de opvolging door Apotheek Duopharm

LEVENSKWALITEIT VAN PATIËNT

Deze dienst verbetert de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van de zorgbehoevende en thuiswonende oudere patiënt en draagt daardoor sterk bij tot het langer zelfstandig thuis wonen.

Een goede communicatie tussen Apotheek Duopharm en onze klanten is onontbeerlijk voor een goede farmaceutische zorg, en omvat het begeleiden en adviseren van onze klanten rond alle aspecten van het medicatiegebruik, het opvragen van informatie, het medicatieschema, enz.

Indien het voor u onmogelijk is zich naar de apotheek te begeven omdat u moeilijk te been bent of ziek bent, kan iemand van ons team u uw persoonlijke medicatie aan huis komen brengen. Stuur ons een mailtje of bel ons op. Wij brengen u dan zo spoedig mogelijk uw medicatie aan huis. Klantvriendelijkheid staat bij Apotheek Duopharm voorop.

Gebrekkige therapietrouw: Apotheek Duopharm kan u helpen!

Veel mensen nemen hun geneesmiddelen niet of niet op tijd in. Een gebrekkige therapietrouw, heet dat. Apotheek Duopharm kan u daarbij helpen.

Een behandeling niet correct volgen houdt belangrijke risico’s in voor de gezondheid. Een gebrek aan therapietrouw kan bijkomende consultaties en medische testen veroorzaken, kan ervoor zorgen dat de aandoening verergert of kan zelfs leiden tot hospitalisatie. Het risico op die gevolgen vermindert drastisch bij goede therapietrouw. Maar een behandeling correct volgen is soms makkelijker gezegd dan gedaan… Gelukkig heeft Apotheek Duopharm oplossingen!

Heldere uitleg

Een gebrekkige therapietrouw wordt vaak veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Als een patiënt niet weet waarom zijn medicatie belangrijk is, schiet de therapietrouw erbij in. Daarom krijgt u van Apotheek Duopharm heldere informatie over uw geneesmiddelen: Waarvoor dienen ze? Wanneer en hoe moet u ze innemen? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Indien u vragen hebt over uw medicatie kan u daarmee altijd bij Apotheek Duopharm en de medewerkers terecht.

Een oplossing op maat

Een gebrekkige therapietrouw heeft niet altijd te maken met vergeetachtigheid of slordigheid, het kan ook andere oorzaken hebben: bijvoorbeeld angst voor bijwerkingen, of problemen met het innemen van het geneesmiddel (bv. inhalatiemedicatie), of omdat er geen klachten (meer) zijn, of… Apotheek Duopharm zal daar graag met u over praten en kan wellicht een oplossing voorstellen die u past.

Uw huisarts contacteren

Soms zijn minder pillen per dag de oplossing. Of een gelijkwaardig geneesmiddel met minder bijwerkingen. Of met een andere vorm (bv. smelttabletten). Indien dat het geval is, kunnen wij uw huisarts contacteren – als u het daarmee eens bent – en een alternatief voorstellen dat het u gemakkelijker maakt om uw medicatie (tijdig) in te nemen.

Het medicatieschema

Patiënten die meerdere geneesmiddelen op verschillende tijdstippen moeten nemen, zien soms door de bomen het bos niet meer. Daarom kan Apotheek Duopharm u een medicatieschema meegeven waarop duidelijk vermeld staat welke geneesmiddelen u wanneer moet innemen. Zo kunt u beter het overzicht op uw medicatiegebruik behouden.

Een weekdoos

Om een goed overzicht te behouden, kunt u ook gebruik maken van een pillendoos (weekdoos). Daarin kunt u uw geneesmiddelen groeperen per dag en per innamemoment (bv. ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds). Zo kunt u voorkomen dat u uw medicatie op verkeerde momenten inneemt. Uw apotheker kan u helpen bij de keuze van een geschikte weekdoos en die, indien nodig of indien u dat wenst, voorbereiden voor u.

Uw medicatie voorbereiden

Als u er niet meer goed uit wijsgeraakt, kunt u Apotheek Duopharm vragen om uw medicatie voor te bereiden voor u. Wij kunnen uw geneesmiddelen groeperen per dag en per innamemoment en ze vervolgens herverpakken, bijvoorbeeld in een weekdoos. Individuele medicatievoorbereiding (IMV) heet dat.

De thuisverpleegkundige contacteren

Als u regelmatig beroep doet op thuisverpleging, kunnen wij – indien u ermee akkoord gaat – ook de thuisverpleegkundige contacteren. Die kan u helpen om uw geneesmiddelen in te nemen, bv. oogdruppels toedienen. De thuisverpleegkundige kan uw geneesmiddelen ook voor u klaarzetten. Indien er zich problemen zouden voordoen met het medicatiegebruik, dan kan de thuisverpleegkundige dat melden aan apotheker of uw huisarts.

Medicatienazicht met Apotheek Duopharm

Wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen, kan het nuttig zijn om uw geneesmiddelengebruik te bespreken met Apotheek Duopharm Het kan immers best lastig zijn om al uw medicatie correct in te nemen, of u kan problemen ondervinden met bijwerkingen of de toedieningsvorm van sommige geneesmiddelen. Dankzij een medicatienazicht door Apotheek Duopharm, kunnen dergelijke problemen eenvoudig aangepakt worden.

Vragen over geneesmiddelen en gezondheid

De apotheker is vaak de eerste zorgverlener tot wie patiënten zich richten met vragen over kleine kwaaltjes of geneesmiddelen. Hij luistert, informeert en geeft advies over het goed gebruik van geneesmiddelen. Soms is een meer persoonlijke begeleiding van de apotheker, die complementair is aan die van de arts, noodzakelijk. Zeker wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen. In dat geval kan Apotheek Duopharm een medicatienazicht uitvoeren.

Geneesmiddelengebruik optimaliseren en therapietrouw

Tijdens een medicatienazicht bespreekt u uw geneesmiddelengebruik met ons, zodat we kunnen nagaan of uw medicatiegebruik optimaal is afgestemd op uw noden. Indien nodig, kunnen wij met uw arts overleggen om uw medicatie of de innamemomenten aan te passen. Soms kan Apotheek … er u ook aan herinneren om geneesmiddelen op welbepaalde tijdstippen in te nemen, of u adviseren om ze op een ander tijdstip in te nemen. Met ons eenvoudig advies worden problemen of praktische moeilijkheden verholpen of voorkomen en wordt uw geneesmiddelengebruik geoptimaliseerd. Zo verbetert u ook uw therapietrouw en bijgevolg de doeltreffendheid van uw behandeling.

Veranderingen op latere leeftijd

Zo’n medicatienazicht kan zeker voor patiënten op oudere leeftijd nuttig zijn en belangrijk voor de eigen veiligheid. Het lichaam kan anders of minder sterk reageren op geneesmiddelen (bv. doordat de nierfunctie minder goed werkt of omdat het lichaam gevoeliger wordt voor bepaalde medicatie…), daardoor kunnen er klachten of bijwerkingen ontstaan die men voordien niet had.

Hoe verloopt een persoonlijke begeleiding in onze apotheek

De term ‘medicatienazicht’ wordt gebruikt voor een specifieke persoonlijke begeleiding die Apotheek Duopharm aanbiedt om uw geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Hoe verloopt zo’n medicatienazicht?

 • Wij gaan na welke geneesmiddelen u inneemt en nodigen u dan uit voor een gesprek over uw medicatie.
 • Wij vragen u eventueel om alle geneesmiddelen die u regelmatig inneemt, mee te brengen naar het gesprek.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw geneesmiddelengebruik en kan u uw vragen over uw medicatie stellen.
 • Wij zullen u vervolgens adviseren en eventuele aanbevelingen doen in overleg met uw arts.
 • Na het gesprek, maken wij een medicatieschema op. Dat schema kan u helpen bij een correcte inname van uw geneesmiddelen en is ook een handig overzicht voor eventuele andere zorgverleners waarmee u in contact komt. Zo zijn zij meteen op de hoogte van uw geneesmiddelengebruik.

 

En omdat Apotheek Duopharm waakt over uw gezondheid, zullen wij ook na het gesprek regelmatig vragen hoe het met u gaat en of u tevreden bent met uw medicatie. Die opvolging maakt deel uit van de dienstverlening die Apotheek Duopharm u biedt.

 

Denkt u dat een medicatienazicht iets kan betekenen voor u? Praat erover met ons!